Krogstrup Hønseri

Kvalitetsopdræt af hønniker til æglægning

Om os

E-mail: mail@kyllingen.dk

 

 

 

 

 

 

Krogstrup Hønseri startede i 1955.

Gårdens hovedaktivitet er opdræt af kyllinger (240.000 om året)  til levebrug. Disse kyllinger sælges til ægproducenter med æglægningsbure samt til producenter af skrabeæg og økologiske æg.

Vi er meget omhyggelige med rengøring. Når et kyllingehus er tømt for kyllinger, fjernes dybstrøelsen med gummiged. Efter grundig rengøring og højtryksspuling (koldt vand) samt ekstra omhyggelig efterskylning læskes 300 kg brændt kalk i trillebør, og hældes ud i det rene kyllingehus, medens kalken stadig er meget varm. Kalken fordeles i huset med koste så hele gulvarealet mættes af kalken. Huset tørrer herefter i 14 dage, heraf 6 dage ved 20 C fugtig varme. Huset ryges 3 døgn med 10 liter  Biokomplet. 12-14 bigballer á 300 kg hvede- og rughalm snittes omhyggeligt og fordeles i kyllingehuset.

Luftfugtighed og temperatur indstilles optimalt til de daggamle kyllinger (60% relativ fugtighed og 32 C) og det gamle, stillestående vand lukkes ud af samtlige rækker vandnipler og ned i spande til vandet er frisk og koldt. De ca. 16.000 – 25.000 daggamle kyllinger kan så indtage de 1.000 – 1.500 m2 i hvert hus.

Hvis der i løbet af de 16 – 18 uger kyllingerne opholder sig på Krogstrup Hønseri opstår fugtige områder (begrænses ved hjælp af magnet-lukkere på vandniplerne, som lukkes og åbnes sammen med lyset, d.v.s. der er adgang til vand 10 – 18 timer i døgnet) eller øget ammoniak-lugt i huset korrigeres dette med Stalosan F, de kritiske steder. Kyllingehusene gåes igennem 4 gange dagligt.

Efter 16 – 18 uger bliver kyllingerne kørt ud til de respektive kunder.

 

 

 

 

Kontakt